• Välkommen till Tällberg Ekonomisk förening riktar sig till näringsidkare med intresse av att utveckla besöksnäringen i Tällberg. En näringsidkare kan vara en fysisk eller juridisk person som driver eller kommer att driva näringsverksamhet i Tällbergsbyarna. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i första hand samordna besöksinriktade insatser och stödja utvecklingen av besöksnäringen i Tällberg, med angränsande byar. Föreningen kommer också att verka som en lokal företagargruppering och arrangera frukostträffar och lunchseminarier på hotellen i Tällberg.